สิสินค้าที่บริษัทฯ เลือกคัดสรรหาเพื่อนำเข้ามาจัดจำหน่าย เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีสูง มีอายุการใช้งานนานทนทาน เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบในการบริการก่อนการขายด้วยการจัดสินค้าสำหรับการทดลองเพื่อให้ลูกค้าสามารถทดลองใช้ดูผลการทำงานก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังบริการให้คำปรึกษาแนะนำถึงวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อช่วยลดปัญหาของท่านที่อาจเกิดขึ้นหรือเพื่อเป็นการเ สริม ประสิทธิภาพสูงสุดในงานของท่าน นอกจากนี้บริษัทฯ พร้อมจะจัดสัมมนา ฝึกอบรม ให้แก่พนักงานของท่านเมื่อท่าน ต้องการ

กลุ่มที่ 1 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 เครื่องมือใช้ตัด (Cutting Tools) ทำด้วยคาร์ไบด์ ภายใต้ยี่ห้อ
Dijet    http://www.dijet.co.jp

Arno    http://www.arno.de
DC Swiss    http://www.dcswiss.ch   และ
HPMT    http://www.hpmt-industries.com
ประเภทที่ 2 อุปกรณ์จับยึด ภายใต้ยี่ห้อ
NT Tool    http://www.nttool.com   

กลุ่มที่ 2 หินเจียร แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 Bonded Abrasives ภายใต้ยี่ห้อ Universal และ Norton
http://www.sgabrasives.com
ประเภทที่ 2 Super Abrasives ภายใต้ยี่ห้อ Norton, Winter, Van Moppes, Effesis, Bay State และ
Toyoda Van Moppes
    ประเภทที่ 3 เพชรแต่งหินเจียร (Dressing Tools)
ภายใต้ยี่ห้อ Indimant, Winter และ Norton

กลุ่มที่ 3

น้ำมันใช้ตัด (Cutting oil) ภายใต้ยี่ห้อ Accu-Lube, Bluebe และ อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน Applicator, EcoBooster (http://www.fuji-bc.com,  http://www itwfpg.com ) เพื่อใช้ทดแทนน้ำมันหล่อเย็น สามารถใช้ในงานกลึง (Turning), งานปาด (Milling), งานกัด ( Endmilling), งานเลื่อย (Curcular Sawing/ Bandsawing) และงานเจาะ (Drilling) ในระบบ Semi Dry Machining


หาท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อมาที่บริษัทฯ ได้ตลอดเวลา
บริษัทฯ จะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสให้บริการแก่ท่าน
Click Here >>

 


Copyright © 2003 Thai Worth Co., Ltd. All rights reserved.
2/9 Serithai Road,Kwaeng Kannayao,Khet Kannayao,Bangkok 10230,Thailand.
2/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. (662)736-4560 (Automatic), (662)736-4690-3 Fax. (662)736-4694-5